September 1, 2014

Diğer Kategoriler:

2014 YGS’ye Girmek Mecburi mi? Zorunlu mudur?

2014 YGS’ye girmek zorunlu mu? YGS girmesem cezası var mı? 2014 YGS Girmek mecburi mi? Soru: 2014 YGS başvurusu yaptım ve parasını da yatırdım. Girmesem bir cezası olur mu?

Değerli arkadaşlar öncelikle şunu belirterek sabrınızı daha fazla zorlamak istemiyorum. 2014 YGS ve diğer YGS’lere girmek mecburi değildir. Parayı yatırmış olsanız bile sınava girmek zorunda değilsinizdir. Ama girmeniz sizin için daha iyi olacağı kanaatindeyim.

2014 YGS’ye Girmek Zorunlu mudur?

Kılavuzun 7. Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarından Meslek Yüksekokulları İle Açık Öğretim Ön Lisans Programlarına Sınavsız Geçiş maddesinde açıklanan esaslara göre, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans  programlarına sınavsız geçiş hakkı olan adaylar hariç, ÖSYM tarafından merkezî yerleştirme yapılan programlar ile özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara girmek isteyen tüm adayların YGS’ye girmeleri zorunludur.

Sınavsız geçiş hakkı bulunan adaylardan, sınavsız geçiş hakkının bulunduğu ön lisans programları hariç diğer programları (lisans programları veya alanları dışındaki ön lisans programları) tercih etmek isteyenlerin, YGS’ye girmeleri zorunludur.

TÜBİTAK’ın katıldığı Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında altın, gümüş, bronz madalya alanlar ile Uluslararası ISEF Proje Yarışması ve AB Genç Bilim Adamları Yarışmasına katılarak birincilik, ikincilik, üçüncülük ödülü alan adaylar, isterlerse kendi alanlarındaki istedikleri yükseköğretim programlarına (burslu programlar hariç) sınavsız olarak kontenjan dışında ÖSYM tarafından yerleştirildiklerinden bu adayların da YGS’ye girme zorunluluğu yoktur. Ancak, bu adayların 2014-ÖSYS’ye süresi içinde başvurmuş olmaları gerekmektedir.

2014 YGS

2014 YGS

Siz de 2014 YGS ile ilgili merak ettiğiniz konuları bu başlık altında bizimle paylaşabilirsiniz. 2014 YGS Başvuruları

Konuyla alakalı düşüncelerinizi paylaşabilirsiniz..